19 grudnia 2023

Wyniki zawodów międzyszkolnych Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024

Prezentujemy wyniki zawodów międzyszkolnych Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024 woj. lubuskiego.

image.png

Komisje międzyszkolne kwalifikują do zawodów okręgowych (II stopnia) – 5 (pięciu) uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów, spośród uczestników, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów… (pkt VI.7.c).

Z testu można było uzyskać 200 p. zatem do kolejnego etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 120 p.

Do zawodów okręgowych (II stopnia) Olimpiady Losy żołnierza … 2023/2024 woj. lubuskiego zakwalifikowani zostali:

Franciszek Dreger,
Mateusz Abrasowicz,
Konrad Karwatowicz,
Marcin Makarowski,
Olaf Burdziłowski.