29 lutego 2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Lubuskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w województwie lubuskim.

Załączniki

Z 2024-016 - wykaz zawodów wiedzy
Data: 2024-02-29, rozmiar: 132 KB
Z 2024-016 - wykaz zawodów wiedzy - zał
Data: 2024-02-29, rozmiar: 321 KB