28 lutego 2024

Zaproszenie do udziału w LUBUSKIEJ SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza Doradców Zawodowych do aktywnego udziału w Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych*. Celem Sieci jest wzmocnienie doradztwa zawodowego w naszym województwie poprzez integrowanie kompetentnej grupy specjalistów. Oferta Sieci skierowana jest do doradców zawodowych, którzy chcą mieć wpływ na kierunki rozwoju doradztwa zawodowego oraz budowanie silnej pozycji tego zawodu.

W ramach Sieci zaplanowano m.in.:

  • networking
  • upowszechnianie i tworzenie narzędzi pracy doradcy zawodowego,
  • spotkania dobrych praktyk,
  • konferencje,
  • wsparcie eksperckie,
  • specjalistyczne szkolenia,
  • budowanie stałej współpracy z pracodawcami.

W załączeniu:

  • Formularz zgłoszeniowy do Lubuskiej Sieci Doradców Zawodowych (proszę wypełnić, podpisać, zeskanować i wysłać na adres: a.rzepecka@wup.zgora.pl)
  • Wzór umowy – do zapoznania z warunkami członkostwa. Proszę nie wypełniać, o terminie i sposobie podpisania umowy zostaną Państwo poinformowani po weryfikacji formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:
68 456 77 04 – Zielona Góra

*Lubuska Sieć Doradców Zawodowych zainicjowana jest jako działanie w ramach projektu pt. „Umiejętności tworzą możliwości” finansowanego w ramach inwestycji A 3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i pozostanie trwałym efektem realizacji projektu. Członkostwo w Sieci nie generuje zobowiązań wynikających ze statusu uczestnika projektu.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2024-02-28, rozmiar: 736 KB
Oświadczenie
Data: 2024-02-28, rozmiar: 343 KB
Wzór umowy
Data: 2024-02-28, rozmiar: 387 KB
Klauzule informacyjne
Data: 2024-02-28, rozmiar: 567 KB