18 grudnia 2019

„Wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego”

11 listopada 2019 r. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, ul. Kościuszki 28, (wjazd na parking z ul. Staszica), 67-100 Nowa Sól odbyła się konferencja pn. „Wspomaganie dyrektorów szkół w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego”

Konferencja kierowana była do organów prowadzących oraz dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych (ogólnodostępnych oraz specjalnych):

– liceów ogólnokształcących,

– branżowych szkół I stopnia,

–  techników,

– szkół policealnych,

– centrów kształcenia zawodowego.

Załączniki

Prezentacja
Data: 2019-12-18, rozmiar: 6 MB