27 lutego 2017

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Lubuski dzielnicowy bliżej dzieci”

policja gorzow new2014Zapraszamy uczniów szkół do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Lubuski dzielnicowy bliżej dzieci”. Konkurs organizowany jest przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim w związku z programem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej nas”. 

 

 

 

 

 

Tematem konkursu jest wizerunek dzielnicowego, policjanta pierwszego kontaktu ze społecznością lokalną. Prace konkursowe należy wykonać na papierze formatu A3 dowolną techniką plastyczną. Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji działającej na terenie, na którym znajduje się szkoła, do dnia 20 marca 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Osoba do kontaktu: Pani Patrycja Taler-Ślusarczyk, tel. 95 738 14 14, e-mail: patrycja.taler-lusarczyk@go.policja.gov.pl

 

W załączeniu przekazujemy regulamin konkursu.

Załącznik: regulamin