28 listopada 2016

Wizyta Minister Edukacji Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim

konfSpotkanie z nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami w Gorzowie Wielkopolskim, rozmowa z pracodawcami w Kostrzynie nad Odrą – to główne punkty wizyty Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w województwie lubuskim.

Minister Anna Zalewska, wizytę w województwie lubuskim rozpoczęła od spotkania z nauczycielami, dyrektorami i samorządowcami w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jacek Kurzępa Poseł na Sejm RP oraz gospodarze spotkania: Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski i Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty. Podczas spotkania Minister szczegółowo omówiła założenia reformy edukacji. Szefowa MEN podkreśliła, że reforma edukacji jest dokładnie zaplanowana, a koszty wprowadzanych zmian obliczone. Przypomniała, że poziom finansowania oświaty przewidziany na rok 2017 jest wystarczający, aby pokryć ewentualne wydatki związane z dostosowaniem szkół do nowego ustroju. Minister edukacji przeanalizowała organizację sieci szkół publicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz przedstawiła propozycję przekształceń szkół wynikających z założeń reformy. Odniosła się także do kwestii zatrudnienia nauczycieli informując, że w wyniku wprowadzenia reformy w Gorzowie teoretycznie będzie zapotrzebowanie łącznie na ok. 4 etaty nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej podczas dyskusji z samorządowcami i nauczycielami podkreśliła, że przygotowane rozwiązania dotyczące zmian w systemie edukacji mają na celu podniesienie jakości kształcenia i poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa na temat wdrażania reformy edukacji w województwie lubuskim. W spotkaniu z mediami udział wzięli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa.

Podczas wizyty w województwie lubuskim, Minister Anna Zalewska odwiedziła także Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Minister spotkała się z przedstawicielami pracodawców Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej współpracującymi ze szkołami zawodowymi w różnych branżach. W spotkaniu prowadzonym przez dyrektora szkoły Leszka Naumowicza wziął udział Krzysztof Kielec Prezes K-SSSE oraz Małgorzata Domagała Starosta Gorzowski.

 

{gallery}/galerie/20161125{/gallery}