18 listopada 2016

Profilaktyka zachorowań

logo koSzanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego,

w związku z nasileniem w okresie jesienno – zimowym zachorowań wśród dzieci i młodzieży wynikających z zakażeń wirusowych zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny i profilaktyki zachorowań.

 

 

Sygnały dotyczące zachowań przyczyniających się do nasilenia zakażeń wirusowych wśród dzieci i młodzieży docierają do Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia i Kuratorium Oświaty.

 

Przypominam, że zgodnie z art. 39 ust.1pkt 3 i 5a i ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia    7 września 1991 dyrektor szkoły lub placówki w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.

 

Zachęcam do podjęcia w placówkach działań edukacyjnych związanych z profilaktyką zachorowań na grypę i choroby grypopochodne oraz inne infekcje nasilające się w sezonie jesienno – zimowym.