8 lipca 2019

Wakacje z Matzoo 2019

Projekt „Wakacje z Matzoo 2019” powstał z inicjatywy Fundacji Rozwoju Edukacji Matematycznej. Poprzez projekt zapraszamy dzieci do podjęcia wyzwania rozwiązywania w trakcie wakacji jednego zadania matematycznego dziennie.

Począwszy od 1 lipca na uczestnika projektu czekać będą 62 zadania do rozwiązania w serwisie internetowym Matematyczne Zoo, o stopniu trudności odpowiednim do jego wieku (klasy 1-8). Każde zadanie dostępne będzie tylko przez jeden dzień. Po wakacjach każdy uczestnik projektu, który rozwiąże prawidłowo co najmniej 20 zadań dostanie dyplom (w wersji elektronicznej), a każdy uczestnik, który rozwiązał co najmniej 40 zadań – dyplom z wyróżnieniem.

Projekt ma być dla uczniów przede wszystkim dobrą zabawą, ale także ma na celu urozmaicić dzieciom wakacje. A także pomóc w wyrobieniu nawyku systematycznej nauki.

Pod hasłem “Pobaw się z nami w wakacje” przemycane jest to co dobre, a wynikające z codziennej powtórki. Tak, aby te dzieci, które tego potrzebują, wykorzystały wakacyjny czas na naukę. Dzięki temu nie będzie mowy o lęku przed nowymi zagadnieniami czekającymi na dzieci od września. Projekt skierowany jest także do matematycznych zapaleńców, którzy uwielbiają matematykę i nie chcą się z nią rozstawać z powodu wakacji. Dzieci te będą  mogły dać upust swojej pasji i angażować się w matematyczne wyzwania.

W nauce niezbędna jest systematyczność, a systematyczność jest także umiejętnością, której trzeba się nauczyć. Projekt ma na celu wspomóc dzieci i ich rodziców w wyrobieniu u młodych uczniów nawyku systematyczności.

Strona projektu:

http://wakacje.matzoo.pl