8 lipca 2019

Ankieta: Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, które biorą udział w Programie Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” do przedstawienia efektów wynikających z realizacji Programu poprzez elektroniczny system ankiet.

Ankieta będzie aktywna do 15 września 2019 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół za udział w Programie.

Dostępna pod adresem https://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko