15 lutego 2024

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury organizują już VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 r., decyduje data wpłynięcia pracy.

Szczegółowe informację dostępne są na stronie konkursu.