16 lutego 2024

Konferencja otwierająca projekt pozakonkursowy pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Szanowni Państwo!

W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn.: Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży.

 

Wydarzenie to odbędzie się 28 lutego br. w ADN Centrum Konferencyjne przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.

 

Chcąc podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, konferencja będzie realizowana pod tytułem: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”.

 

Celem wydarzenia, oprócz przekazania najważniejszych informacji dotyczących projektu, będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich realizacji we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.

 

Konferencja ma być okazją do poznania i połączenia różnych perspektyw i doświadczeń, tak, by stały się one fundamentem dla wypracowania skutecznych rozwiązań na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 

Osobą z IBE do kontaktu w sprawie konferencji jest liderka projektu, Pani Katarzyna Mykowska, e-mail: k.mykowska@ibe.edu.pl, tel. +48 22 24 17 100.

Ze strony MEN osobą do kontaktu w sprawie konferencji jest Pani Teresa Szopińska-Grodzka, ekspert w Departamencie Edukacji Włączającej, e-mail: teresa.szopinska-grodzka@men.gov.pl, tel. +48 22 34 74 651.

Link do zapisów:

https://ibe.edu.pl/index.php/pl/konferencja-eduw

 

W załączeniu agenda konferencji.

 

Załączniki

Agenda_konferencji_28_02_2024_z_linkiem
Data: 2024-02-16, rozmiar: 150 KB