15 lutego 2023

VIII edycja projektu „Lekcja:Enter” pt. „Lekcja:Enter.zip!”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter.zip!”.

W ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!” oferujemy Państwu:

  • 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!”
  • Atrakcyjną formę zaliczenia szkolenia: wymagana frekwencja to min. 60% obecności na zajęciach. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji w projekcie „Lekcja:Enter.Zip!” nie piszą Państwo scenariuszy lekcji oraz nie przeprowadzają lekcji obserwowanych
  • Praktyczne szkolenie po którym nauczyciel:
    • będzie potrafił wykorzystać, zmodyfikować oraz stworzyć swoje e-zasoby
    • będzie potrafił wykorzystać na lekcjach aktywne metody nauczania, w szczególności wykorzystując narzędzia TIK
    • otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami MEiN, wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest”                              

tel. 690855919

b.sterniewska@potest.pl

Załączniki

Informacje o projekcie LekcjaEnter.zip
Data: 2023-02-15, rozmiar: 200 KB
Regulamin- LekcjaEnter.zip
Data: 2023-02-15, rozmiar: 274 KB