14 grudnia 2018

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

W dniu 7 grudnia 2018 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2018/2019 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 107 uczniów.