13 marca 2014

Tourette de Pologne – program aktywizujący chorych na zaspół Tourette’a i ich bliskich”

tourette polskie stwowarzyszeniePolskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a realizuje projekt „Tourette de Pologne – program aktywizujący chorych na zespół Tourette’a i ich bliskich” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Projekt skierowany jest do osób w całej Polsce dotkniętych zespołem Tourette’a i ich bliskich, a także ich otoczenia. Jego założeniem jest zaktywizowanie osób chorych i ich rodzin do pełnego udziału w życiu społecznym i lepszego korzystania ze swoich praw obywatelskich. Ponadto jego celem jest również nagłośnienie problematyki zespołu Tourette’a w społeczeństwie w celu zminimalizowania objawów dyskryminacji. Jednym z planowanych działań jest edukacja i rzetelna informacja.

 

Stowarzyszenie udostępnia niezbędne materiały edukacyjne i informacyjne oraz organizuje spotkania/pogadanki na temat zespołu Tourette’a dla nauczycieli, pedagogów i uczniów. W celu skorzystania ze współpracy w wyżej wymienionym zakresie należy skontaktować się bezpośrednio z członkami Zarządu Stowarzyszenia: Maciejem Soborczyk, tel. 501 121 271 lub Katarzyną Wróbel tel. 607 847 870