12 marca 2014

Badanie potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia – 2014

ankietaDziałając na podstawie przepisów art.31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeprowadzi badania potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego. http://ankieta.ko-gorzow.edu.pl

 

Dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek proszeni są o pobranie kwestionariusza badawczego (w załączeniu), przeprowadzenie badania w swoich szkołach i przekazanie wyników zbiorczych za pośrednictwem systemu ankiet do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie do 20 marca 2014 r. (ankieta „2014 Badanie potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia” będzie aktywna w terminie do 20.03.2014 r.)

 

W przypadku zespołów szkół ankietę zbiorczą w systemie ankiet należy wypełnić tylko jeden raz dla całego zespołu szkół.

 

Wyniki badania zostaną wykorzystane do planowania działań wspomagających dyrektorów i nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Załączniki

 

1) Kwestionariusz badania potrzeb nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia 2014

2) Kwestionariusz badania potrzeb pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia 2014