12 września 2014

„Terpsychora do szkół”

artbaleARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki serdecznie zaprasza do skorzystania z nieodpłatnych szkoleń-warsztatów w ramach projektów „Terpsychora do szkół” – edycja (5) i edycja (6), współfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie ARTBALE.

 

 

Projekty skierowane do nauczycieli, w tym pedagogów specjalnych, wychowawców przedszkoli, klas integracyjnych, osób pracujących w placówkach kształcenia specjalnego, wolontariuszy – studentów pedagogiki specjalnej i innych specjalności, metodyków pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz deklarujących chęć pracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem projektu jest zdobycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wybranych metod i technik pracy tancerzy, specjalistów i artystów sztuki tańca podczas praktycznych zajęć warsztatowych, spotkań oraz prób własnych i prezentacji artystycznych. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania sztuki tańca, będą zaskakująco użyteczne w pracy z podopiecznymi, w procesie dydaktycznym prowadzącym do podniesienia poziomu aktywności społecznej wychowanków.

 

Załączniki: 

Karta zgłoszeniowa – Terpsychora do szkół – edycje 2014.docx

OŚWIADCZENIE – dane osobowe – Terpsychora do szkół – edycje 2014.docx

OŚWIADCZENIE – wizerunek – Terpsychora do szkół – edycje 2014.docx

Regulamin – udzial – Terpsychora do szkol – edycje 2014.pdf

Informacje o projekcie.docx