12 września 2014

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

uniwerstet medyczny im karola marcinkowskiegoInformujemy o możliwości włączenia się przedszkoli do projektu „Dzieciństwo bez próchnicy”, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w partnerstwie ośmiu instytucji medycznych z całego kraju.

 

Projekt dotyczy profilaktyki i edukacji stomatologicznej skierowanej do dzieci w wieku do 5 lat i ich rodziców oraz do nauczycieli przedszkoli. Jego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania edukacyjna.

 

 

Planuje się objecie działaniami 300 tysięcy dzieci i prawie 250 tysięcy dorosłych (m.in. rodziców, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy pediatrów) oraz nieodpłatne przekazanie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych do prawie 7 tysięcy przedszkoli. Projekt realizowany do końca 2016 roku, przyczynić się może do trwałej zmiany nawyków związanych z higieną jamy ustnej i – w dalszej perspektywie – do poprawy sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.zebymalegodziecka.pl