13 czerwca 2024

Terminy podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 roku

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umów w podanych poniżej terminach. Do podpisania umów są uprawnione wyłącznie osoby zgodne ze stosownymi zapisami w złożonych ofertach.Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl) w celu uzgodnienia innego terminu lub formy podpisania umowy.

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie bez uprzedniego kontaktu, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy.

Miejsce i terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 434, w godz. 10.00 – 14.30.

  • 20 czerwca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 22 do 30 czerwca br.,
  • 26 czerwca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 1 do 15 lipca br.,
  • 4 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 16 do 31 lipca do br.,
  • 11 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 1 do 15 sierpnia br.,
  • 18 lipca 2024 r. – zadania rozpoczynające się od 16 do 31 sierpnia br.