24 września 2015

Szkolenie Promocja zdrowia w szkole – tworzenie lokalnej strategii działań w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły/placówki.

nowe logo spzWojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza koordynatorów szkół/placówek promujących zdrowie oraz innych nauczycieli zajmujących się edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia do udziału w warsztatach nt. Promocja zdrowia w szkole – tworzenie lokalnej strategii działań w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły/placówki, które odbędą się 21 listopada 2015 r.   

 

Szkolenie poprowadzi  Katarzyna Stępniak (ORE w Warszawie).  Pełna informacja o szkoleniu na stronie internetowej Ośrodka: www.womgorz.edu.pl   Uczestnicy proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.