23 września 2015

Konferencja pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”

men2Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza Państwa:

 

– przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
– dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców,
– przedstawicieli rad rodziców,
– przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni

 

na ogólnopolską konferencję pn. „Uczeń bezpieczny w sieci”, która odbędzie się
w Warszawie w dniu 2 października 2015 r. w godz. 10.00-15.00 (Airport Hotel Okęcie, ul. 17 stycznia 24 – sala Galaxy I,I piętro).

 

Konferencja jest realizowana w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” .

 

W programie konferencji przewidziano wykłady badaczy, specjalistów i praktyków zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Zaplanowano także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

 

Zgłoszenia  na konferencję (zawierające imię i nazwisko, miejsce pracy i nr telefonu oraz oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na konferencję”) należy przesyłać w terminie do 24 września br.  elektronicznie na adres: konferencja@men.gov.pl

 

Organizator konferencji zapewnia, że osobom przekazującym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do nich, ich zmiany i ich usunięcia.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu uczestników zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, których zgłoszenia będą przyjęte otrzymają potwierdzenie udziału.