27 marca 2014

Szkolenie na temat: „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi”

oreWydział Rozwoju Kompetencji Językowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, konsultantów oraz nauczycieli gimnazjum w klasach dwujęzycznych na szkolenie na temat: „Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez język angielski w gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi”.

 

 

Szkolenie składa się z 2 części prowadzonych w formie stacjonarnej oraz z części zadań do wykonania na platformie internetowej. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie stosowanym w podejściu CLIL modelom integracji przedmiotów niejęzykowych z językiem angielskim, oraz sposobom doboru i adaptacji materiałów dydaktycznych. Na drugiej części szkolenia  przedstawione zostaną zasady planowania lekcji według zasad CLIL. Praca na platformie Moodle przeznaczona będzie na dzielenie się doświadczeniem i dobrą praktyką.

 

Termin szkolenia:

I etap- szkolenie stacjonarne: 11-12.04.2014

II etap – praca własna na platformie Moodle 6 godzin w terminie 14.04.2014 – 31.05.2014

III etap- szkolenie stacjonarne: początek czerwca 2014

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Szkolenie, zakwaterowanie oraz wyżywienie są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty podróży.

 

Dokładny program szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie internetowej: http://www.ore.edu.pl/s/1058

Osoba do kontaktu: Pani Elżbieta Witkowska, tel: 22 345 37 71, wew. 224, elzbieta.witkowska@ore.edu.pl