1 kwietnia 2014

Raport. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego 2014 rok

logo koPrezentujemy Państwu „Raport. Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego” opracowywany na podstawie badania własnego przez Wydział Strategii Edukacji Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

  

 

 

 

Zachęcamy do wykorzystania wyników tego badania do:

 

– opracowania przez placówki doskonalenia nauczycieli efektywnej oferty szkoleń,

– modyfikowania przez dyrektorów szkół i placówek wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli,

– planowania wspomagania nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych wynikających ze statutowej działalności w kontekście planowanych i wprowadzanych zmian w systemie      oświaty.

 

Załączniki

Potrzeby nauczycieli województwa lubuskiego w zakresie doskonalenia zawodowego. Raport 2014