9 listopada 2011

Szkolenie dla nauczycieli pt. „Jak radzić sobie z barierą językową? – Nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”

Szanowni Państwo

Nauczyciele, języka polskiego i języków obcych

  

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenia pt.: „Jak radzić sobie z barierą językową? – nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 18 listopada 2011 (piątek) lub 30 listopada 2011 (środa) w godzinach 10.00-15.00 w warszawskim biurze IOM przy ul. Mariensztat 8 w Warszawie.

 

Warsztaty będą prowadzone przez doradcę metodycznego m.st. Warszawy, panią Ewę Pawlic-Rafałowską, autorkę podręcznika „Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia”. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami:

 

1. Język polski jako drugi w kontekście nowej podstawy programowej

2. Sposoby diagnozowania umiejętności językowych i wiedzy ucznia rozpoczynającego naukę w polskiej szkole

3. Planowanie tematyki zajęć języka polskiego jako drugiego w oparciu o treści zapisane w programie „Ku wielokulturowej szkole w Polsce”

4. Metody pracy na lekcjach języka polskiego jako drugiego

5. Model lekcji (schemat) języka obcego – prezentacja

6. Planowanie zajęć języka polskiego jako drugiego – tworzenie scenariuszy.

 

Warsztaty skierowane są szczególnie do nauczycieli języka polskiego i języków obcych, uczących języka polskiego dzieci cudzoziemskie na dodatkowych zajęciach.

Udział w seminarium i materiały szkoleniowe są bezpłatne.

Istnieje możliwość refundacji kosztów przyjazdu osobom dojeżdżającym z miejscowości odległych o ponad 100 km od Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu. Osoby zainteresowane prosimy o odesłanie wypełnionego formularza na adres msadownik@iom.int lub faksem na numer (22) 538 9140 do dnia 14 listopada 2011 r. Prosimy pamiętać o wskazaniu preferowanego terminu szkolenia.

 

Warsztat organizowany jest w ramach projektu „Międzykulturowa Szkoła w Wielokulturowej Społeczności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI).

 

Załączniki:

Warsztat nauczania języka polskiego

Formularz zgłoszenia