15 listopada 2011

Bezpłatne poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze  funkcjonują Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Działania placówek koncentrują się głównie wokół pomocy osobom poszukującym pracy, pragnącym odnaleźć swoje miejsce w życiu zawodowym. Wśród klientów są także osoby młode, wkraczające na rynek pracy.

 

W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do współpracy z Centrami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Centra pracują w oparciu o Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.08.69.415 z późn. zm.), w związku z tym usługi kierowane są do młodzieży, która ukończyła 18 rok życia i świadczone są bezpłatnie.

Propozycja dotyczy następujących obszarów z zakresu informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego:

–        grupowe spotkania informacyjne zawodowe, trwające ok. 60 min, mające na celu zaprezentowanie uczniom działań realizowanych przez Centra, a tym samym uświadamiające ich gdzie i jakiego rodzaju pomoc mogą uzyskać  (m.in. indywidualne badanie preferencji zawodowych, udział w warsztatach odbywających się w Centrach, informacje o szkoleniach, pomoc w sporządzeniu dokumentów zawodowych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, wskazówki dot. poszukiwania zatrudnienia, pomoc psychologiczna w zakresie funkcjonowania absolwentów na rynku pracy),

–        indywidualne badanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczniów, m.in. standaryzowanym testem KZZ (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych) i testami psychologicznymi. Działanie to służy lepszemu samopoznaniu, weryfikacji dotychczasowej wiedzy o sobie, wyborowi profilu klasy, kierunku kształcenia lub zawodu, zajęcia informacyjno – warsztatowe trwające ok. 3 godz., dot. podstawowych elementów wiedzy o sobie, jakie należy brać pod uwagę wybierając zawód lub kierunek kształcenia. 

W powyższych sprawach prosimy o kontakt z doradcami zawodowymi:

–        p. Anettą Sidorowicz z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 34, tel.: 95 722 80 25; e-mail: a.sidorowicz@wup.zgora.pl,

–        p. Beatą Kluj w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, tel.: 68 456 76 99; e-mail: b.kluj@wup.zgora.pl.