6 lutego 2012

Szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów zawodowych i opracowania programów nauczania

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu branży budowlanej, mechanicznej, samochodowej i spożywczo-hotelarskiej na szkolenie w zakresie metodyki kształcenia zawodowego i opracowania programów nauczania w zawodzie zgodnie z „nową” podstawą programową kształcenia w zawodach.

 

Nauczyciele będą mieli również możliwość odbycia staży u pracodawców.

Szkolenia i staże są działaniami projektu „Nowoczesna wiedza zawodowa – nowoczesne kadry” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu:

 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Obotrycka 8

tel. 95 7207760

e-mail izbarzemgorz@poczta.onet.pl