30 sierpnia 2017

Szkolenia dla ekspertów wspomagania szkół i placówek. Projekt „Moje kompetencje – Twój sukces” PO WER 2.10

odn_zgZapraszamy do udziału w ogólnopolskim projekcie szkoleniowo-doradczym „Moje kompetencje – Twój sukces” finansowanym w ramach Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): Wysoka jakość systemu oświaty.

 

Więcej pod adresem:

http://www.odn.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=311:projekt-moje-kompetencje-twoj-sukces-po-wer-2-10&catid=2&Itemid=101