29 sierpnia 2017

„Dobra Szkoła. Start!” – konferencja Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy

25 sierpnia br. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zorganizowali wspólną konferencję prasową dotyczącą przygotowania szkół w województwie lubuskim do nowego roku szkolnego.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak poinformował, że   „reforma oświaty staje się faktem, zaczyna funkcjonować. Do 31 marca br. samorządy miały czas na dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego. W naszym województwie zostało to zrobione bez większych problemów i zrealizowane wspólnie z panią kurator”. Wojewoda serdecznie podziękował za dobrą współpracę i zorganizowanie lubuskim samorządowcom. Podkreślił, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz starostowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do ważnego dla polskiej młodzieży i dzieci tematu. Zapewnił, że wszyscy dyrektorzy szkół i placówek są przygotowani do roku szkolnego 2017/2018.

Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa zauważyła, że „został nam już ostatni tydzień przed inauguracją nowego roku szkolnego. Roku wdrażania reformy, roku wyjątkowego, ponieważ od września pojawią się pierwsi uczniowie klasy siódmej. Rozpocznie się również proces wygaszania gimnazjum. Ale ta reforma to nie tylko gimnazja i 8-letnia szkoła podstawowa. To również docelowo 4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum oraz zmiany w kształceniu zawodowym i specjalnym”.  Ewa Rawa stwierdziła, że reforma w województwie lubuskim została bardzo dobrze przygotowana. Zwróciła uwagę na bardzo dobrą współpracę z samorządami.  Podziękowała samorządom oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych za dotychczasową pracę. Poinformowała, że reforma wdrażana jest zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Samorządy dostosowały sieć szkół do nowego ustroju szkolnego. Dyrektorzy szkół i placówek przygotowali organizację roku szkolnego 2017/2018 na podstawie przepisów wprowadzających nowy system szkolny, a 4926 nauczycieli naszego województwa zostało przeszkolonych z nowej podstawy programowej. MEN zapewniło adekwatne środki na wdrażanie reformy oświaty. W tegorocznej subwencji oświatowej uwzględniono dodatkowo 313 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy, m.in. na wyposażenie pracowni, zakup krzeseł, ławek, modernizację toalet. Uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zadań edukacyjnych.

Ewa Rawa przedstawiła także kierunki polityki oświatowej państwa do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.