9 czerwca 2014

STRATEGIA WOLNYCH I OTWARTYCH IMPLEMENTACJI

sw1 cleanSzanowni Państwo

Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania realizuje projekt pn.: Strategia wolnych i otwartych implementacji. SWOI to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjno-społeczne, które po gruntownym zweryfikowaniu jej efektów w szkolnej rzeczywistości, jest w pełni gotowe do włączenia w nurt edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, profilowanych oraz nieprofilowanych infotechnicznie.

 

 

 

Strategia ma na celu:

➢ zainteresowanie uczniów i uczennic specjalnościami informatyczno-technicznymi oraz

➢ wczesne formowanie kompetencji, kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy.

SWOI jest szczególną formą propozycji treści i metod realizacji zajęć pozalekcyjnych, wykraczającą poza ramowe Programy nauczania i Podstawę programową kształcenia ogólnego. Połączono tu w efektywny sposób:

➢ tradycyjne i nowatorskie teorie pedagogiczne

➢ z praktyką edukacyjną.

Zainteresowanych problematyka zachęcamy z zapoznaniem się ze szczegółami na stronach: http://e-swoi.pl/

 

Załącznik:

informacja o SWOI