6 czerwca 2014

Projekt systemowy „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”

lubuskie warte zachoduDepartament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego informuje o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego pt.: „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

 

 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie 60 pracowników instytucji sektora oświaty (m.in. nauczyciel, wychowawca, pedagog, kadra administracyjna, lektor, nauczyciel oddziału przedszkolnego, itp.), którzy są zwolnieni, zagrożeni lub przewidziani do zwolnienia po 31.12.2012 r.

W ramach projektu przewiduje się:

 

a)indywidualne porady psychologiczne; grupowe szkolenia dot. nowego zawodu, indywidualne poradnictwo zawodowe (dla 60 osób);

 

b)udzielenie 30 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ( 22.785 zł ) oraz wsparcie pomostowe na okres maksymalnie 6 miesięcy (6000 zł ). Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy;

 

c)szkolenie z zakresu opieki nad osobą zależną bądź asystenta rodziny ( dla 30 osób, które nie otrzymają, lub nie będą ubiegały się o dotację na prowadzenie działalności gospodarczej ). Szkolenia zakończą się uzyskaniem certyfikatu.

 

Kontakt:

Barbara Otto – Jastrowicz

Wydział Projektów Własnych i Systemowych EFS

Telefon: 068 – 45 – 65 – 434

e-mail: b.otto@efs.lubuskie.pl