12 października 2011

Stanowisko w sprawie zdrowego żywienia uczniów w szkołach

Informujemy, że z inicjatywy Rady Programowej ds. Promocji Zdrowia i Profilaktyki Problemów Dzieci i Młodzieży działającej przy Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz dzięki współdziałaniu wielu Partnerów:

· Ministerstwa Zdrowia, Departament Matki i Dziecka,

· Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

· Instytutu Matki i Dziecka,

· Instytutu Żywności i Żywienia

Pierwszy raz w Polsce przygotowano stanowisko w sprawie zdrowego żywienia uczniów w szkołach. Dokument został podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki

 

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów