11 października 2011

Szkolenie dla JST nt. „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  rozpoczął nabór na szkolenia nt. „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (prezydentów, starostów, wójtów, przewodniczących rad gminnych i miejskich, dyrektorów lub naczelników oświaty oraz innych pracowników odpowiedzialnych za sprawy oświatowe w jst.).

Celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności efektywnego i skutecznego zarządzania lokalną oświatą z wykorzystaniem modeli i narzędzi wypracowanych w projekcie. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.rekrutacja.ore.edu.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl, zakładka Projekty EFS: Zarządzanie oświatą.

Każde szkolenie rozpoczyna się wykładem, który wygłosi przedstawiciel  Ministerstwa Edukacji Narodowej lub inny zaproszony gość.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są tylko drogą elektroniczną. Aby zarejestrować się na wybrany termin szkolenia należy:

  1. wejść na stronę: www.rekrutacja.ore.edu.pl
  2. odnaleźć szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego”
  3. wybrać termin i wypełnić formularz.

Zaproszenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego