31 maja 2021

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2020 roku

Sprawozdawczość z zakresu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2020 rok

Ważne terminy

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązani są
w terminie do 15 czerwca 2021 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie
z realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia w terminie do 30 czerwca 2021 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Załączniki