2 czerwca 2020

Sprawozdawczość z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2019 roku

Sprawozdawczość z zakresu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” za 2019 rok

Ważne terminy

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2019 roku zobowiązani są w terminie do 15 czerwca 2020 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie z realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia w terminie do 30 czerwca 2020 roku organy prowadzące składają do Wojewody Lubuskiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

 

Sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Załączniki