26 maja 2020

Dodatkowe rozwiązania proponowane do wdrożenia w projektach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W związku z obowiązującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, Komisja Europejska i Narodowa Agencja proponują katalog możliwych rozwiązań w odniesieniu do działań prowadzonych w roku 2020 w projektach dofinansowanych w konkursach ogłoszonych w 2020 r. lub w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu, zamieszczonego na stronie internetowej FRSE, pod linkiem: https://www.frse.org.pl/covid-19-dodatkowe-rozwiazania-proponowane-do-wdrozenia-w-projektach-programu-erasmus-i-europejskiego-korpusu-solidarnosci-w-nadchodzacych-miesiacach/