5 czerwca 2020

Podnoszenie osiągnięć uczniów w edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

Lubuski Kurator Oświaty zachęca do udziału w badaniu dotyczącym dobrych praktyk w zakresie edukacji włączającej. Realizatorem badań jest Uniwersytet Śląski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczegółowe informacje nt. badania znajdują się na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-edukacji-wlaczajacej