21 czerwca 2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

logo koUprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), Lubuski Kurator Oświaty w każdym roku szkolnym opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 15 czerwca, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

W związku z powyższym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. został opracowany dokument pod nazwą: ,,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013” (od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.), w którym zawarto wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych, jak również z działań Lubuskiego Kuratora Oświaty na rzecz wspomagania szkół i placówek.

Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. dokumentem, wierzę że przyczyni się do poprawy  i doskonalenia pracy szkół i placówek, w których Państwo pracują.

 

Załączniki:

  1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (wersja pełna).
  2. Wyciąg ze Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (wnioski z ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych oraz z działalności wspomagającej prowadzonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty).