8 lutego 2018

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, z ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie:

  • założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej
    z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia
    w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – odpowiedzi na pytania zgłaszane podczas pilotażu, dyskusja nad obszarami wymagającymi zmian;
  • działań pilotażowych w zakresie wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych
    i standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Spotkania  planowane są w dniach: 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w Warszawie w Hotelu Novotel Warszawa Airport, przy ul. 1 Sierpnia 1 oraz 28 lutego 2018 r. (środa) we Wrocławiu w Hotelu Mercure Wrocław Centrum, przy pl. Dominikańskim 1. Oba spotkania odbędą się w godz. 10.30 – 16.00.

Rejestracja na ww. spotkania możliwa jest tylko i wyłącznie za pomocą poniższych linków do systemu rejestracyjnego ORE.

Warszawa

Wrocław