12 lutego 2018

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki – Oddział Lubuski

6 lutego 2018 r. Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty spotkała się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. z przedstawicielami Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.

Założycielami Stowarzyszenia w województwie lubuskim są nauczyciele matematyki z gorzowskich szkół. Prezesem Stowarzyszenia została Pani Dorota Czarnecka – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na jest na popularyzowanie matematyki, wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu się, uświadamianiu roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw.  Działalność Stowarzyszenia, poprzez współpracę ze środowiskiem oświatowym, sprzyja wymianie informacji w środowisku nauczycielskim na różnych szczeblach edukacji oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działaniem, które  odbędzie się 12 marca 2018 r. będzie Gorzowski Dzień z Matematyką. Z tej okazji zaplanowano wiele interesujących imprez dla dzieci i młodzieży, m.in.:

  • dla klas VI-VII szkół podstawowych – „Pierwsze popołudnie matematyczne” w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. przy ul. Szarych Szeregów 7, w godzinach 17.00 – 19.30;
  • dla II i III klas gimnazjalnych – „Zrób sobie matematyka” w II Liceum Ogólnokształcącym Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej 22, w godzinach 10.00 – 13.00;
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – „Rondo Cafe” w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8, w godzinach 16.00 – 19.00.

Uczniowie będą mogli skorzystać z następujących propozycji: escape room, klub gier, konkursy matematyczne, warsztaty orgiami, tangramy, łamigłówki „Radosne sześciany”. Serdecznie zachęcamy młodzież i nauczycieli do wzięcia udziału.

Proponowane działania wpisują się w realizację ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 w zakresie podniesienia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.