8 lutego 2018

Nowe przedszkole i zmodernizowana szkoła – P w Maszewie, SP w Ulimiu (gm. Deszczno)

5 lutego br. Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa wzięła udział w uroczystym otwarciu Przedszkola Samorządowego wraz z Klubem Malucha w Maszewie oraz zmodernizowanej Szkoły Podstawowej w Ulimiu (Gmina Deszczno).     

W uroczystości uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Deszczno Paweł Tymszan.

Budowa przedszkola samorządowego wraz z Klubem Malucha w Maszewie była największą gminną inwestycją w 2017 pochłaniając ponad 5 700 000 zł. Nowy ekologiczny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek o powierzchni ponad 1400 m2 mieści pięciooddziałowe przedszkole dla 125 dzieci oraz trzyoddziałowy Klub Dziecięcy dla 72 dzieci.

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu została zrealizowana ze środków RPO Lubuskie 2020. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku obejmującą wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian, stropów i stropodachu, wymianę instalacji grzewczej, remont pomieszczeń szkoły i jej doposażenie czy budowę nowego hallu głównego

Nowe przedszkole oraz zmodernizowana szkoła to kolejne działania władz Gminy Deszczno mające na celu poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w gminie.