23 października 2018

Spotkania szkoleniowe z zakresu obsługi systemu SIOEO dla szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

W związku z rozpoczęciem spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi systemu SIOEO dla szkół przeprowadzających egzamin ósmoklasisty Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje o planowanych szkoleniach.

Spotkanie dla szkół województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 29 października 2018 r. w Uniwersytecie Zielonogórskim Oddział Zamiejscowy w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl