23 października 2018

HAZARD? Nie, dziękuję !

Szanowni Państwo,

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze ogłasza dla szkół (podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych) województwa lubuskiego zapisy na działania edukacyjne (lekcje tematyczne) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od gier hazardowych.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działając w ramach ogólnopolskiej  kampanii informacyjno-edukacyjnej „HAZARD? Nie, dziękuję!” trwającej od października 2018 do czerwca 2019, oferuje zorganizowanie lekcji informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników i funkcjonariusz jednostki.

Zgłoszenia szkół, chcących uczestniczyć w projekcie, przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na skrzynkę kampania.hazardowa.lu@mf.gov.pl. o zakwalifikowaniu szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. O wyborze zakwalifikowane szkoły zostaną powiadomione drogą elektroniczną.

Terminy będą uzgadniane z osobą wskazaną przez szkołę w zgłoszeniu.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy szkoły
Data: 2018-10-23, rozmiar: 31 KB