8 lipca 2024

Rozstrzygnięcie konkurs Nasz eTwinning 2024!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że konkurs Nasz projekt eTwinning 2024, mający na celu promocję najlepszych projektów eTwinning zrealizowanych z udziałem polskich nauczycieli, został rozstrzygnięty.

Projekt 3D Printed Board Game #STEM3 zrealizowany przez Annę Wojciechowską w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Trzebielu zajął III miejsce w kategorii Projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat.

Praca i działania realizowane w projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, zostały uznane przez jury konkursu za szczególnie oryginalne i nowatorskie w skali krajowej. Stosowane inicjatywy edukacyjne są przykładem dobrej praktyki, wartej upowszechniania zarówno w kraju, jak i za granicą.