15 stycznia 2019

Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych we wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek – konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego.

10 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeńskich odbyła się konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego, organizowana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na temat Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych we wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek. Celem konferencji było rozwijanie kompetencji dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie otworzyła Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty, która przywitała dyrektorów i zaproszonych gości oraz podziękowała za zaangażowanie w podejmowane działania związane z podnoszeniem jakości procesu dydaktycznego i wychowawczego w szkołach i placówkach województwa lubuskiego. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Kierus – starosta Powiatu strzelecko – drezdeneckiego, który przedstawił działania w zakresie rozwoju oświaty  podejmowane  przez Starostwo oraz walory turystyczno – przyrodnicze regionu. Następnie Pan Mateusz Karkoszka – sekretarz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie przedstawił zebranym projekty edukacyjne realizowane na terenie miasta i gminy.

W dalszej części spotkania uczestnicy dyskutowali na temat organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwiązań w zakresie edukacji włączającej, współpracy poradni psychologiczno – pedagogicznej ze szkołą. Pani Bogusława Podolańczuk – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich oraz Pani Teresa Karolczuk – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1  w Strzelcach  Krajeńskich podzieliły się dobrą praktyką dotycząca współpracy związanej ze wspomaganiem pracy przedszkola przez poradnię.

Spotkanie podsumowała Pani Janina Grzecznowska – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dziękując uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział w konferencji.

Załączniki