24 maja 2019

Regionalny punkt informacyjny programu Erasmus+ w województwie lubuskim

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+

Celem działalności Regionalnych Punktów informacyjnych jest przekazywanie interesantom i uczestnikom spotkań wiedzy na temat programów związanych z FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu.

Zapraszamy do kontaktu w każdy wtorek, w godzinach pracy urzędu. Osobami zajmującymi się zadaniami związanymi z działalnością Regionalnego Punktu Informacyjnego są:

Aleksandra Klimczak
Starszy specjalista
Tel. 95 7255034
e-mail: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl

Sylwia Czapla
Starszy wizytator
Tel. 95 7255030
e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl