27 marca 2020

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dla województwa lubuskiego, na mocy uchwały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+.

Celem Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE jest przekazywanie informacji o edukacyjnych programach unijnych. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Do zadań RPI należy m. in.:

  • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
  • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
  • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych;
  • prowadzenie Regionalnych Punktów Informacyjnych (wtorki – w godz. 8.00-15.00);
  • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
  • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi.

Aleksandra Klimczak
starszy specjalista
Tel. 95 7255034
e-mail: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl

Sylwia Czapla
starszy wizytator
Tel. 95 7255030
e-mail: s.czapla@ko-gorzow.edu.pl