11 grudnia 2012

Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012

logo LKOUprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), Lubuski Kurator Oświaty w każdym roku szkolnym opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 31 października, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 

W związku z powyższym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. został opracowany dokument pod nazwą: ,,Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2011/2012”, w którym zawarto wnioski

z przeprowadzonych we wskazanym okresie ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych, jak również z działań Lubuskiego Kuratora Oświaty na rzecz wspomagania szkół i placówek.

 

Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. dokumentem, wierzę, że przyczyni się do poprawy i doskonalenia pracy szkół i placówek, w których Państwo pracują.

 

(-) Bogna Ferensztajn

Lubuski Kurator Oświaty

 

Załączniki:

  1. Raport z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 (wersja pełna).
  2. Wyciąg z Raportu z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 (wnioski z ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych oraz z działalności wspomagającej prowadzonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty).