19 czerwca 2018

Przykładowe programy proorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty

Informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji w załączniku.