12 marca 2024

Wprowadzanie eksperymentów pedagogicznych w szkołach lub placówkach

Wprowadzanie eksperymentów pedagogicznych w szkołach lub placówkach odbywa się na podstawie art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf