3 listopada 2022

Konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki z uczniami lubuskich szkół ponadpodstawowych

28 października 2022r. Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się wojewódzkie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki z uczniami lubuskich szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nich udział ponad 120 osób. Spotkanie rozpoczął panel dyskusyjny pn. „Polska szkoła XXI wieku”. Młodzi ludzie rozmawiali również na temat telefonów w szkołach, hejtu, przemocy, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi oraz zdrowia psychicznego. Celem konsultacji było nawiązanie szerszego dialogu z młodym pokoleniem, zbadanie opinii uczniów na ważne i aktualne dla nich tematy.

W spotkaniu wzięli udział: Maciej Kudra-Bartkowiak, Konrad Antosz, Stanisław Pająkczłonkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki, Dustin Kalisch- Doradca Wójta Gminy Słońsk ds. Młodzieży.

Rada Dzieci i Młodzieży została powołana Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2022 r. na okres do 30 września 2023 r. W jej skład wchodzi 32 członków. Do zadań Rady należy podejmowanie stanowisk oraz wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w obszarze oświaty i wychowania, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

 

konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży
konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży