25 października 2012

Projekt „Weź kurs na wielokulturowość” – warsztaty regionalne

helsinska fundacja praw czlowiekaHelsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych, na które zaprasza pracowników i pracowniczki oświaty, a w szczególności wszystkim nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także pedagogów oraz pracowników świetlic szkolnych i bibliotek.

 

 

Pierwszy warsztat odbędzie się w Chojnicach (województwo pomorskie) w dniu 30 listopada 2012 r., w godz. 9.30-17.30 w Hotelu Sukiennice, ul. Sukienników 14, 89-600 Chojnice (www.hotelsukiennice.pl).

 

 

Osoby chętne do udziału w warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go organizatorom:

 

        e-mailem na adres: wielokulturowosc@hfhr.org.pl (skan),

        faxem na numer 22-556 44 50 lub 51 (z dopiskiem „Weź kurs”), lub

        pocztą tradycyjną na adres: HFPC, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa (z dopiskiem „Weź kurs”) do dnia 13 listopada 2012 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs

Koszty dojazdu osób uczestniczących oraz wyżywienia (przerwy kawowe, obiad) zostaną pokryte przez organizatora. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby uczestniczącej przez organizatora.

 

Załączniki

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy