25 października 2012

Projekt „Weź kurs na wielokulturowość” – warsztaty regionalne

helsinska fundacja praw czlowiekaHelsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość” rozpoczyna realizację cyklu warsztatów regionalnych, na które zaprasza pracowników i pracowniczki oświaty, a w szczególności wszystkim nauczycieli i nauczycielki szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, ale także pedagogów oraz pracowników świetlic szkolnych i bibliotek.

 

 

Pierwszy warsztat odbędzie się w Chojnicach (województwo pomorskie) w dniu 30 listopada 2012 r., w godz. 9.30-17.30 w Hotelu Sukiennice, ul. Sukienników 14, 89-600 Chojnice (www.hotelsukiennice.pl).

 

 

Osoby chętne do udziału w warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go organizatorom:

 

        e-mailem na adres: wielokulturowosc@hfhr.org.pl (skan),

        faxem na numer 22-556 44 50 lub 51 (z dopiskiem „Weź kurs”), lub

        pocztą tradycyjną na adres: HFPC, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa (z dopiskiem „Weź kurs”) do dnia 13 listopada 2012 r.

 

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony projektu: www.hfhr.org.pl/wezkurs

Koszty dojazdu osób uczestniczących oraz wyżywienia (przerwy kawowe, obiad) zostaną pokryte przez organizatora. Możliwe jest także zarezerwowanie i opłacenie noclegu osoby uczestniczącej przez organizatora.

 

Załączniki

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa